BEBKA Projesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın 2016 Yılı Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Savunma Sanayine Yönelik Yüksek Katma Değerli Ürün Üretme Kabiliyetimizin Arttırılması ve Firma Altyapımızın Geliştirilmesi” başlıklı projemiz kabul edilmiş ve 22.11.2016 tarihi itibari ile başlamıştır.

Türkiye’nin bölgesel ve hatta küresel öneminde son dönemde hissedilir bir artış yaşanmaktadır. Bu husus savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalara da olumlu yansımaktadır. Bununla birlikte rekabet koşulları her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu bağlamda savunma sektörü içerisinde, firmamızın da faaliyet gösterdiği; otonom sistemler, insansız araçlar, uzaktan algılama gibi ileri teknoloji alanları ve bunların savunma uygulamaları öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, Türk Savunma Sanayiinde talebin yerli imkanlar ile karşılanabilmesine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissedilmektedir.

Uluslararası platformda savunma sektörünün teknolojik gelişmelere dayalı olarak değişim göstermesi, ülkemizde de etkisini göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’de özellikle savunma sanayi açısından jeopolitik konum göz önüne alındığında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teknolojik gelişmeleri takip ederek bölgedeki gücünü koruması elzemdir. Bu bağlamda Türk savunma ve havacılık sanayii son beş yıldır, artan bir ivme ile gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Bu durum savunma sanayinin toplam ciro değişimleri incelenerek de görülebilmektedir. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatı 2008 yılına nazaran %79,81 artış göstererek 2012 yılında 1,26 milyar dolar olmuştur. Sektör artık teknoloji üreten ve teknoloji ihraç eden bir sektör durumuna gelmiştir.

Ülkemizde 2023 yılında 25 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyan savunma sanayinin yerlileştirilmesi amacıyla yıllardır ça­lışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde milli savunma sanayinin gelişiminde en etkin kurum olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2012-2016 Stratejik Planı’na göre, savunma ve havacılık sanayi cirosu içerisinde yan sanayi payının ortalama % 30 olması performans hedefi olarak belirlenmiştir. Müsteşarlığın Stratejik Planına göre, ihtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranının tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak hedeflenmiştir. Bu tedarik zincirinin oluşumunda TR41 bölgesindeki firmalar önemli rol almaktadır. Plana göre, teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistem­lerin yurt içinde geliştirilmesi, savunma ve havacılık ihracatının artırılması, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve sertifikasyon altyapısı, savunma sanayinin ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak hedeflenmiştir. Tüm bu hedefler, ülke içinde ilgili sektörlere ilişkin geniş bir tedarik zincirine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Firmamız, önerilen proje kapsamında gerçekleştireceği faaliyetler ile üretim kapasitesini artırabilmeyi, sektörün 5 eksen CNC makineleri gibi ileri teknoloji ile üretebilecek ürünlere yönelik taleplere cevap verebilmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, proje kapsamında istihdam edilecek personeller ve alınacak eğitimler ile işgücü niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Firmamız mevcut durumda üretim faaliyetlerini sahip olduğu 3 eksen CNC freze tezgahları ile gerçekleştirmektedir. Ancak firmamız tarafından gerçekleştirilen savunma sanayine yönelik projelerde parçaların çok yönlü (ön, arka, üst, alt, yanlar vb.) ve farklı açılarda tek seferde işlenebilmesi için 5 eksen hareket edebilme kabiliyetine sahip CNC freze tezgahlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Firmamız mevcut durumda 5 eksen CNC freze tezgahlarına sahip olmadığından bu konuda hizmet alımına gitmektedir. 5 eksen CNC freze işçiliği hizmet alımı konusunda firmamız; uzun termin süresi, yüksek maliyet, savunma sanayine özel projelere yönelik imzalanan gizlilik anlaşmaları, istenilen kalitede ürün elde edilememesi gibi sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum firmamızın rekabet gücünü olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda firmamız önerilen proje kapsamında 1 adet 5 eksen CNC freze makinesi temin etmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında ayrıca, temin edilecek 5 eksen CNC freze makinesinin kullanımında vardiyalı olarak görevlendirilmek üzere 2 adet ön lisans ya da meslek lisesi mezunu üretim operatörü istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan proje kapsamında tasarım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet nitelikli personel istihdamı yapılması öngörülmektedir. Yeni istihdam edilecek personel tarafından kullanılmak üzere proje kapsamında 1 adet CAD yazılımı, bu yazılımın kurulacağı iş istasyonu özellikli 1 adet bilgisayar ve mevcut CAD yazılımlarının çalıştırılabilmesi için gerekli donanım özelliklerini karşılayamamasından dolayı 2 adet daha iş istasyonu özellikli bilgisayar temin edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, firmamızda savunma sanayine yönelik projelerde görev alan tasarım ve üretim personellerinin niteliklerinin artırılması amacı ile proje kapsamında savunma sanayine yönelik; AS9100 Yönetim Sistemi, Tasarım FMEA, Plastik malzemeler, 5 eksen CNC ve kesici takım eğitimlerinin alınması hedeflenmektedir.

Özetle önerilen proje kapsamında firmamızda tesis edilmesi planlanan 5 eksen CNC freze makinesi, CAD yazılımı, iş istasyonu özellikli bilgisayarlar, 2 adet yeni personel istihdamı ile birlikte kapasitemizin en az %30 oranında artması hedeflenmektedir. Hedeflenen kapasite artışının ve üretimde ileri teknolojinin kullanılması ile birlikte firmamızın rekabet gücünün artması hedeflenmektedir. Böylelikle firmamız, savunma sanayiine yönelik daha fazla projeyi tasarlayıp üreterek hayata geçirebilecektir. Önerilen projenin tamamlanmasının ardından elde edilecek kazanımlar sayesinde firmamızın cirolarını en az %15 artırması hedeflenmektedir.